Shouji Miyoko
fotond

Parasoru no Onna - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 23]
Enchou Sensei - UFO Senshi Diapolon