Shouji Tokio
fotond

Kinoshita Touachiro - Muteki Robot Trider G7