Suzuki Reiko
fotond

Chokoma - Toshi Gordian
Hayato No Haha - Kido Senshi Gundam [ep. 01]
Fam - Kido Senshi Gundam [ep. 01]
Akira No Haha - Muteki Robot Trider G7 [ep. 21]
Tooru - Muteki Robot Trider G7