Suzuki Reiko (x)
fotond

Hellqueen No Kodomo No Koro - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 25]
Nisou - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 24]