Suzuki Yasuaki
fotond

Nuke - Grendizer - Getter Robo G - Great Mazinger Kessen! Daikaijuu (movie) [18/07/1976]
Shikishima Hakase - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

drag nuke Personaggio doppiato
Nuke

Nome Serie
Grendizer - Getter Robo G - Great Mazinger Kessen! Daikaijuu (movie)
グレンダイザー・ゲッターロボG・グレートマジンガー決戦! 大海獣
OAV
18/07/1976