Suzuoki Hirotaka
suzuokihirotaka

Karin Flick - Uchu Senshi Baldios [ep. 11 (10?)] [serie TV]
Haran Banjou - Muteki Kojin Daiturn 3
Gonzalez - Chojuu Kishin Dancougar [ep. 13]
Ijuuin Naoto - Rokushin Gattai God Mars
Houjou Shingo - Sengoku Majin Goshogun
Domson - Psycho Armor Govarian
Acous - Kido Senshi Gundam [ep. 16]
Bright Noah - Kido Senshi Gundam [ep. 01-43]
Subtitles Yomiage - Kido Senshi Gundam [ep. 01-43]
Howard - Kido Senshi Gundam [ep. 20]
Zeigan - Kido Senshi Gundam [ep. 21]
Misaki - Kido Senshi Gundam [ep. 21]
Ramji - Kido Senshi Gundam [ep. 22]
Seki - Kido Senshi Gundam [ep. 24]
Rajimu - Kido Senshi Gundam [ep. 30]

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

gund bright noah Personaggio doppiato
Bright Noah
Episodi: ep. 01-43

Nome Serie
Kido Senshi Gundam
機動戦士ガンダム
Edizione televisiva

dait haran banjo Personaggio doppiato
Haran Banjou

Nome Serie
Muteki Kojin Daiturn 3
無敵鋼人ダイターン3
Edizione televisiva