Tanonaka Isamu
tanonakaisamu

Shuei (x) - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 11]
Shaidiin Soutou - Choujin Sentai Balatack
Tama Hakase - Getter Robot Go
Dairi Shochou - Kotetsu Jeeg
Mucha - Mazinger Z
Mucha - Mazinger Z Vs. Devilman (movie) [18/07/1973]
Mucha - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]