Tatekabe Kazuya
tatekabekazuya

Goraiasu - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 37,38]
Sousa In - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 17]
Nishikawa Daisaku - Chodenji Robot Combattler V
Narua - Chodenji Robot Combattler V
Ichiki Kihyoue - Chodenji Robot Combattler V
Geroiyaa - Tosho Daimos
Barubadasu (x) - Toshi Gordian
Zeku Alba - Psycho Armor Govarian
Heishi A - Yusha Reideen [ep. 13]
Basuto Don - Yusha Reideen [ep. 02]
Gongu - Yusha Reideen [ep. 19]
Komusou - Yusha Reideen [ep. 06]
Kookatsu - Yusha Reideen [ep. 28]
Kouchou - Yusha Reideen [ep. 18,20]
Pilot - Yusha Reideen [ep. 08]
Reezaru - Yusha Reideen [ep. 29]
Senchou - Yusha Reideen [ep. 16]

Galleria fotografica dei personaggi doppiati

comb gonghi kasuki Personaggio doppiato
Nishikawa Daisaku

Nome Serie
Chodenji Robot Combattler V
超電磁ロボ コン・バトラーV
Edizione televisiva