Terashima Mikio
terashimamikio

Joo - Blocker Gundan IV Machine Blaster [ep. 29]
Serudiwainberugu (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 11]
Hose Shiruba Barenshia (x) - Ginga Senpo Braiger [ep. 34]
Girudo - Tosho Daimos
Uoorin - Tosho Daimos
Donaun - Muteki Kojin Daiturn 3 [ep. 13]
Magda Shougun - Go Wapper Godam
Gagaan - Uchu Taitei God Sigma
Zenigasukii Jittaa Hakase - Sengoku Majin Goshogun
Sanada Hakase - Sengoku Majin Goshogun
Koutei Zu Zanbajiru - Chodenji Machine Voltes V