Tsuji Shinpachi
fotond

Tomoe Musashi - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi