Utsumi Kenji
fotond

Barandooku - Tosho Daimos
Blakki Taichou - Uchuu Enban Dai-Senso (movie) [1975-07-21 La grande battaglia del disco volante 30 minspaziale]
Izaaru Boshi Teiou - Magne-Robot Ga-kin
Kazuki Hakase - Magne-Robot Ga-kin
Kazuki Mamoru - Magne-Robot Ga-kin
Kazuki Shochou (x) - Magne-Robot Ga-kin
Kemono Ma Shougun - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]
Kemono Ma Shougun - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]
Kemono Ma Shougun - Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie) [25/07/1974]
Teiou Gooru (x) - Shin Getter Robo tai Neo Getter Robo
Do Bergan - Chodenji Machine Voltes V