Wakamoto Norio
fotond

Shapiro Keats - Chojuu Kishin Dancougar
Bat Shougun - Shin Getter Robo tai Neo Getter Robo
Garuma (x) - Getter Robot [ep. 14]
Yaaru - Muteki Robot Trider G7 [ep. 01-07]