Yanagisawa Eiji
fotond

Dan Roku (x) - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi [ep. 04]
Operator B - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi [ep. 12]
Dan Roku (x) - Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi