Yoshio (x)
fotond

Yoshio - Muteki Chojin Zambot 3