koe - iiduka shouzou
fotond

rupan taichou ( 19 hanashi ) - Groizer X [?????????????]