koe - ikeda kachi
fotond

desumon taichou ( 18 hanashi ) - Groizer X [????]