koe - mitsuhashi youichi
fotond

kento taichou ( 7 hanashi ) - Groizer X [?????????????????????????????????????????????]
pansa^ taichou ( 20 hanashi ) - Groizer X [?????????????????????]