Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Ginga Senpo Braiger
Ideogramma serie: 銀河旋風ブライガー
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


Adorufu (x) - Murayama Akira [ep. 10]
Aldebaran (x) - Masamune Issei [ep. 08]
Anastasia - Takashima Gara [ep. 11]
Angel Omachi (Machiko Valencia) - Asagami Yoko
Anthony Boronte (x) - Hazumi Jun [ep. 36]
Aseru (x) - Miyauchi Kouhei [ep. 23]
Baltazaar (x) - Tokumaru Kan [ep. 16]
Beruchi (x) - Taki Masaya [ep. 03]
Bianko Keibu (x) - Iizuka Shozo [ep. 18]
Blaster Kid (Kid Taketaro) - Shiozawa Kaneto
Bram - Terada Makoto [ep. 15]
Buki Koujou No Shirei Kan (x) - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 12]
Chehobora (x) - Nojima Akio [ep. 07]
Daburasu (x) - Kitagawa Yonehiko [ep. 17]
Daguman Shachou (x) - Tanaka Yasuro [ep. 04]
Dairon (x) - Miyauchi Kouhei [ep. 35-38]
Danguraaru (x) - Miyauchi Kouhei [ep. 10]
Doc Edmon (x) - Amenomori Masashi
Edomon Banarusu (x) - Amenomori Masashi [ep. 15,33,36-38]
Eva Oorin (x) - Takashima Gara [ep. 24]
Gai Rin Hoo (x) - Yada Kouji [ep. 12]
Gan Kosu (x) - Fujimoto Yuzuru [ep. 14]
Gari Kone Taichou (x) - Nagahori Yoshio [ep. 06]
Gurataano Joshu (x) - Tatsuta Naoki
Hose Shiruba Barenshia (x) - Terashima Mikio [ep. 34]
Hose Tokudaiji (x) - Terada Makoto [ep. 02]
Jakuriinu (x) - Yokoo Mari [ep. 17]
Janriigo (x) - Watabe Takeshi [ep. 19]
Jen Kin (x) - Tanaka Yasuro [ep. 25]
Jikkyou Anaunsaa (x) - Chiba Shigeru [ep. 09]
Jimu (x) - Kanazawa Hisakazu [ep. 09]
Jonii (x) - Tanaka Hideyuki [ep. 06]
Kai Nami Mie (x) - Tonguu Kyouko [ep. 26]
Kamen Kamen - Tanaka Kazumi [ep. 22-24,26,34,37-39]
Kami No Koe (x) - Totani Kouji [ep. 39]
Kami Sori Aizak (Aizak Godonofu) (x) - Sogabe Kazuyuki
Kenii Rasseru (x) - Shioya Tsubasa [ep. 22]
Kichou - Terada Makoto [ep. 20]
Kiri Komi Taichou - Sasaoka Shigezou [ep. 08]
Lin - Tonguu Kyouko
Luciano Maretti (x) - Noda Keiichi [ep. 24]
Macarone Spaghettino Shochou (x) - Shibata Hidekatsu
Marutofu (x) - Matsuoka Fumio [ep. 38]
Mei Rin Hoo (x) - Amamiya Kazumi
Migeru Rodorigesu (x) - Ebisu Masako [ep. 27-28]
Misutaa Hadoson (x) - Satou Masaharu [ep. 13]
Misutaamerii ( Shisutaamerii No Goshoku ?) (x) - Tsuboi Akiko [ep. 13]
Mitsugu (x) - Tonguu Kyouko [ep. 25]
Narration (Narrazione) - Shibata Hidekatsu
Olivia (x) - Han Keiko [ep. 09]
Orutora ( Bacchiino ) (x) - Amenomori Masashi [ep. 05]
Pa Tora (x) - Kouda Naoko [ep. 23]
Pancho Poncho (x) - Yanami Jouji
Poyon (x) - Suzuki Tomiko
Rasuputin (x) - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 03]
Rasupuuran ( Rasupuuchin No Goshoku ) (x) - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 16,18,23,37-38]
Riitaa (x) - Toda Keiko [ep. 19]
Roko Montesu ( Peresu Rodorigesu ) (x) - Hori Katsunosuke [ep. 27-28]
Ronipeeji (x) - Hori Hideyuki [ep. 21]
Roozu (x) - Oobayashi Ryuusuke [ep. 21]
Rushio (x) - Futamata Issei [ep. 05]
Serudiwainberugu (x) - Terashima Mikio [ep. 11]
Shin Rin Hoo (x) - Tonguu Kyouko
Shinshia Hasshii (x) - Kawashima Chiyoko [ep. 04]
Shounen Jidai No Bouii (x) - Yamaoka Yoko [ep. 13]
Shumitto Geerin (x) - Totani Kouji [ep. 07,20]
Soara (x) - Sakuma Ai [ep. 02]
Sutera Rasseru (x) - Tamagawa Sakiko [ep. 22]
Suu Rin Hoo (x) - Ebisu Masako [ep. 12]
Takkaa Kainami (x) - Kitagawa Yonehiko [ep. 26]
Takkusu (x) - Satou Masaharu [ep. 25]
Tobashiya Bowie (Steven Bowie) (x) - Mori Katsuji
Zonbisu Boronte (x) - Masamune Issei [ep. 35]

Altre informazioni sul doppiaggio
- - - [ [ep. 35] ]
- - - [ [ [ep. 35] ] ]