Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Muteki Kojin Daiturn 3
Ideogramma serie: 無敵鋼人ダイターン3
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


Beauty (Beautiful) Tachibana - Mizuno Kako
Blue Beret Taiin - Taichou Rad - Yasuhara Yoshito [ep. 16]
Commander Aisaa - Koyama Mami [ep. 29]
Commander Anton - Tomiyama "Kei" Takashi [ep. 34]
Commander Bancher - Kato Masayuki [ep. 19]
Commander Benmeru - Kato Seizo [ep. 03]
Commander Berutorii - Ohki Tamio [ep. 28]
Commander Brandol - Iizuka Shozo [ep. 05]
Commander Damdes - Tokumaru Kan [ep. 17]
Commander Darushia (x) - Kuwabara Takeshi [ep. 40]
Commander Daston - Ibu Masato [ep. 07]
Commander Desusandaa - Oomiya Teiji [ep. 04]
Commander Doiru - Toda Keiko [ep. 33]
Commander Edwin - Shima Shunsuke [ep. 27]
Commander Fan Loo - Sogabe Kazuyuki [ep. 10]
Commander Franken - Tanaka Yasuro [ep. 09]
Commander Girudon - Kihara Shojiro [ep. 14]
Commander Heslar - Miyauchi Kouhei [ep. 11]
Commander Jenoba - Ueda Miyuki [ep. 23]
Commander Jiira - Ohara Noriko [ep. 08]
Commander Jimmy Dean - Inoue Makio [ep. 22]
Commander Jiraiya - Nagai Ichiro [ep. 35]
Commander Kidogaa (Kidokawa) - Mori Katsuji [ep. 37]
Commander Kouho Sei Matsu - Aono Takeshi [ep. 38]
Commander Kouho Sei Take - Yoda Eisuke [ep. 38]
Commander Kouho Sei Ume - Shimada Akira [ep. 38]
Commander Mazonii - Hijima Aiko (x) [ep. 30]
Commander Milene - Asai Yoshiko [ep. 26]
Commander Nendoru - Watabe Takeshi [ep. 39]
Commander Neros - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 02]
Commander Puroido - Nishikawa Ikuo [ep. 36]
Commander Radik - Ikeda Shuichi [ep. 21]
Commander Risaa - Yoshida Rihoko [ep. 29]
Commander Sandreik - Kihara Shojiro [ep. 01]
Commander Special 1 Gou - Watabe Takeshi [ep. 18]
Commander Taimaa - Mizutori Tetsuo [ep. 36]
Commander Tooresu - Fujimoto Yuzuru [ep. 32]
Commander Yarukii - Nagayama Eini (x) [ep. 36]
Commander Z - Tsukase Noriko [ep. 31]
Commander Zenoia - Yanaga Kazuko [ep. 15]
Doctor Animad - Yanami Jouji [ep. 06]
Doctor Garu - Nagai Ichiro [ep. 24]
Don Zauker - Yamauchi Masato [ep. 40]
Donaun - Terashima Mikio [ep. 13]
Garrison Tokida - Kitamura Koichi
Gasu Man (x) - Kato Masayuki
Haran Banjou - Suzuoki Hirotaka
Koros - Nobusawa Mieko [ep. 20, 40 (come antagonista principale)]
Magellan Teitoku - Amenomori Masashi [ep. 25]
Sanjo Reika - Inoue You
Shikai Sha - Taki Masaya
Soru Jaa (x) - Onoda Eiichi , Matsu Mori Fujio (x)
Toda Totsuta - Shiraishi Fuyumi
Toni - Mitsuya Yuuji [ep. 08]
Toppo - Shiraishi Fuyumi
Tsuchita - Tatsuta Naoki
Wenaa (Moto Commander Wenaa) - Shiomi Ryusuke [ep. 12]

Altre informazioni sul doppiaggio
- - - [ [ep. 12] ]
- - - [ [ [ep. 12] ] ]
- - - [ [ [ [ep. 12] ] ] ]