Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Getter Robot G
Ideogramma serie: ゲッターロボG
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


Ankoku Oni (x) - Jin Hiromu [ep. 05]
Asatarou - Ogata Kenichi
Bou Ryuu Oni / Isamu (x) - Mori Katsuji [ep. 26]
Burai Taitei - Yanami Jouji
Burai Taitei - Yanami Jouji
Chichuu Oni (x) - Nozawa Masako [ep. 14]
Chiko (x) - Chijimatsu Sachiko [ep. 36]
Dai Ken Oni (x) - Noda Keiichi [ep. 31]
Dai Ko Bun Tsugi (x) monji - Yada Kouji
Denkou Oni (x) - Yada Kouji [ep. 36]
Dokugan Oni (x) - Jin Hiromu [ep. 02]
Getter Team - (non_applicabile)
Guraa Hakase - Yada Kouji
Guraa Hakase - Yada Kouji
Hakkotsu Oni (x) - Nozawa Masako [ep. 08]
Hakuhatsu Oni (x) - Yada Kouji [ep. 04]
Hantsuki Oni (x) - Yada Kouji [ep. 21]
Hebi Ou Oni Kodomojidai (x) - Tsukase Noriko [ep. 28]
Heishi A - Inoue Kazuhiko [ep. 20]
Heishi A - Inoue Kazuhiko [ep. 20]
Hi Ryuu Oni (x) - Yada Kouji [ep. 09]
Hidora Gensui - Ogata Kenichi
Hidora Gensui - Ogata Kenichi
Higashiyama Kyouju (x) - Yada Kouji [ep. 25]
Hyaku Oni Teikoku - (non_applicabile)
Hyaku Soku Oni (x) - Yada Kouji [ep. 24]
Ikkaku Oni (x) - Ogata Kenichi [ep. 01]
Isamu No Haha (x) - Kikuchi Hiroko [ep. 26]
Ishi - Jin Hiromu [ep. 33]
Ishi - Jin Hiromu [ep. 33]
Ja Kaku Oni (x) - Ogata Kenichi [ep. 12]
Jaou Oni (x) - Mori Katsuji [ep. 28]
Jaou Oni Kodomo Jidai (x) - Tsukase Noriko [ep. 28]
Ji Kaminari Oni (x) - Jin Hiromu [ep. 11]
Ji Kaminari Shougun (x) - Yada Kouji [ep. 11]
Jin Asuka - Kikuchi Hiroko
Jin Asuka - Kikuchi Hiroko
Jin Hayato - Yamada "Keaton" Shunji
Joo Hoo - Tomita Kousei
Joo Hoo - Tomita Kousei
Juu Ou Oni (x) - Ogata Kenichi [ep. 22]
Kaiou Oni (x) - Yada Kouji [ep. 10]
Kaku Men Oni (x) - Yada Kouji [ep. 34]
Kamekichi (x) - Yamamoto Keiko [ep. 27]
Kanchou - Jin Hiromu [ep. 35]
Katsuya (x) - Yamamoto Keiko [ep. 24]
Ken Ou Oni (x) - Yada Kouji [ep. 23]
Kenkyuujo Ishi (x) - Yada Kouji [ep. 02]
Kochou Oni (x) - Kikuchi Hiroko [ep. 15]
Kokubou Choukan (x) - Yada Kouji [ep. 19]
Kongou Oni (x) - Jin Hiromu [ep. 19]
Kou Atama Oni (x) - Yada Kouji [ep. 27]
Kuruma Benkei - Yanami Jouji
Kuruma Benkei - Yanami Jouji
Kuruma Dai Kai (x) - Shibata Hidekatsu [ep. 07]
Maria - Katsura Reiko [ep. 32]
Maria - Katsura Reiko [ep. 32]
Nagare Ryouma - Kamiya Akira
Nagare Ryuusaku - Yanami Jouji [ep. 31]
Narration (Narrazione) - Yamada "Keaton" Shunji
Onimaru (x) - Ogata Kenichi [ep. 08]
Oogarashi Monji - Yada Kouji
Oosumi Oni (x) - Ogata Kenichi [ep. 25]
Osore Kaku Oni (x) - Yada Kouji [ep. 33]
Risa (x) - Chijimatsu Sachiko [ep. 08]
Sakazaki (x) - Mori Katsuji [ep. 06]
San Tou Oni (x) - Kato Osamu [ep. 07]
Saotome Genki - Kikuchi Hiroko
Saotome Genki - Kikuchi Hiroko
Saotome Hakase - Tomita Kousei
Saotome Hakase - Tomita Kousei
Saotome Kazuko - Kikuchi Hiroko
Saotome Kazuko - Kikuchi Hiroko
Saotome Michiru - Yoshida Rihoko
Saotome Michiru - Yoshida Rihoko
Shiden Oni (x) - Yada Kouji [ep. 13]
Shinjuku Shibu Chou - Yada Kouji [ep. 26]
Shirohebi Oni (x) - Yada Kouji [ep. 28]
Shou Ryuu Oni (x) - Ogata Kenichi [ep. 06]
Shoujo (x) - Chijimatsu Sachiko [ep. 04]
Tairin Oni (x) - Ogata Kenichi [ep. 20]
Tenjou In. Kitaguchi (x) - Yada Kouji [ep. 22]
Tenma Oni (x) - Kato Osamu [ep. 29]
Tetsu Kabuto Oni (x) - Yada Kouji [ep. 16]
Tetsu Kou Oni (x) - Yada Kouji [ep. 32]
Tetsu Maru Oni (x) - Yada Kouji [ep. 30]
Ushi Gaki (x) - Sogabe Kazuyuki [ep. 35]
Ushi Ken Oni (x) - Yada Kouji [ep. 35]
Ushi Men Oni (x) - Yada Kouji [ep. 03]
Wa Ma Oni (x) - Yada Kouji [ep. 38]
Yami Chuu Oni (x) - Yada Kouji [ep. 38]
Yami Mushi Oni (x) - Yada Kouji [ep. 38]
Yami Ryuu Oni (x) - Ogata Kenichi [ep. 17]
Yokoshima Kaku Oni (x) - Ogata Kenichi [ep. 12]
You Tsurugi Oni (x) - Yada Kouji [ep. 18]

Altre informazioni sul doppiaggio
- - - [ [ep. 18] ]