Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Mazinger Z Vs. Devilman (movie)
Ideogramma serie: マジンガーZ対デビルマン
Edizione: OAV
Note all'edizione giapponese: 18/07/1973


- - -
- - -
- - -
- - -
Alphonse - Nagai Ichiro
Ashura Danshaku - Kitahama Haruko [Parte Femminile]
Ashura Danshaku - Shibata Hidekatsu [Parte Maschile]
Boss - Ohtake Hiroshi
Devilman / Fudo Akira - Tanaka Ryouichi
Doctor Hell - Tomita Kousei
Kabuto Koji - Ishimaru Hiroya
Kabuto Shiro - Sawada Kazuko
Ma Shougun Zannin - Kobayashi Kiyoshi
Mucha - Tanonaka Isamu
Nossori Hakase - Yada Kouji
Nuke - Tomita Kousei
Pochi - Yanami Jouji
Sewashi Hakase - Ohtake Hiroshi
Tetsu Kamen - Yada Kouji
Youjuu Bugo - Aoki Shoji
Youjuu Sirene - Satomi Kyouko
Yumi Gennosuke Kyouju - Yanami Jouji
Yumi Sayaka - Matsushima Minori