Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Grendizer - Getter Robo G - Great Mazinger Kessen! Daikaijuu (movie)
Ideogramma serie: グレンダイザー・ゲッターロボG・グレートマジンガー決戦! 大海獣
Edizione: OAV
Note all'edizione giapponese: 18/07/1976


Boss - Ohtake Hiroshi
Daisuke Umon/Duke Fleed - Tomiyama "Kei" Takashi
Getter Team - (non_applicabile)
Honoo Jun - Nakatani Yumi
Jin Hayato - Yamada "Keaton" Shunji
Kabuto Koji - Ishimaru Hiroya
Kokubou Gun Sanbou Choukan (x) - Ogata Kenichi
Kuruma Benkei - Yanami Jouji
Mucha - Ogata Kenichi
Nagare Ryouma - Kamiya Akira
Nuke - Suzuki Yasuaki
Saotome Hakase - Tomita Kousei
Saotome Michiru - Yoshida Rihoko
Tsurugi Tetsuya - Noda Keiichi
Umon Genzo Hakase - Yanami Jouji
Yumi Gennosuke Kyouju - Yanami Jouji
Yumi Sayaka - Matsushima Minori
Yumi Sayaka - Egawa Saiko [???]