Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Daiku Maryu Gaiking
Ideogramma serie: 大空魔竜ガイキング
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


Ankoku Horaa Gundan (Zeera Boshi Jin) - (non_applicabile)
Ashimofu Shougun (Nishi No Ou) - Kato Osamu
Biitorichaadorin (x) - Inoue Makio
Daimonji Hakase - Shibata Hidekatsu
Dankeru Hakase (Minami No Ou) - Tokumaru Kan
Darius Taitei - Ogata Kenichi
Desumonto Shougun (Higashi No Ou) - Shibata Hidekatsu
Fan Li - Tokumaru Kan
Fujiyama Midori - Koyama Mami
Hachiroo - Tsukase Noriko
Hayami Bunta - Ogata Kenichi
Killer Shougun (Kita No Ou) - Yamada "Keaton" Shunji
Pete Richardson - Inoue Makio
Sakon Gen - Yamada "Keaton" Shunji
Tsuwabuki Sanshirou - Kamiya Akira
Yamagatake - Kato Osamu

Altre informazioni sul doppiaggio
- - - []