La Navetta UFO I Mostri nemici
Navetta Aliena - Invasore misterioso [Nazo No Shinrya Ku Sha (x) - 謎の侵略者]