Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: UFO Robo Grendizer tai Great Mazinger (movie)
Ideogramma serie: UFOロボ グレンダイザー対グレートマジンガー
Edizione: OAV
Note all'edizione giapponese: 20/03/1976


Barendosu Shineitai Chou (x) - Shibata Hidekatsu
Blakki Taichou - Ogata Kenichi
Bokujou Gorou (x) - Sawada Kazuko
Bokujou Hikaru (x) - Kawashima Chiyoko
Duke Fleed / Umon Daisuke - Tomiyama "Kei" Takashi
Duke Fleed / Umon Daisuke - Tomiyama "Kei" Takashi
Gandal Shirei - Tomita Kousei
Hayashi Shoin (x) - Yamada "Keaton" Shunji
Kabuto Koji - Ishimaru Hiroya
Kabuto Koji - Ishimaru Hiroya
Narration (Narrazione) - Tomiyama "Kei" Takashi
Umon Genzo Hakase - Yanami Jouji
Umon Genzo Hakase - Yanami Jouji