Koji Kabuto Sayaka Yumi Professor Yumi Tetsuya Tsurugi Professor Kenzo Kabuto
Boss, Nuke e Mucha Shiro Kabuto
Koji Kabuto [Kabuto Koji]