Imperatore Hedron Generale Ozumeru Capitano Medusa I conghisti
Maggiore Ghibi I capitani di battaglia Altri nemici (1) Altri nemici (2)