SHIN_EAGLE_MACHINE1


  
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi
Ideogramma serie: 真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


Aji .. (x) - Seki Tomokazu
Announcer (Annunciatore) - Sakaguchi Ken'Ichi (x) [ep. 07]
Boukan Fuku No Otoko (x) - Ineda Tooru (x) [ep. 08]
Cowen - Gouri Daisuke
Dan Roku (x) - Yanagisawa Eiji [ep. 04]
Dan Roku (x) - Yanagisawa Eiji
Furiddo (x) - Ono Ken'Ichi (x) [ep. 08]
Furuta (x) - Satouchi Shinobu [ep. 04]
Furuta (x) - Satouchi Shinobu
Gai - Matsumoto Yasunori
Gou - Seki Tomokazu
Hisho (x) - Yoshioka Kuniko (x) [ep. 05]
Jin Hayato - Uchida Naoya
Kei - Hidaka Narumi
Kuni Ki Ren Choukan (x) - Ugaki Hidenari [ep. 02]
Kuruma Benkei - Iizuka Shozo
Nagare Ryouma - Ishikawa Hideo
Narration (Narrazione) - Kamiya Akira [ep. 01]
Operator - Chiba Chiemi [ep. 04]
Operator - Masuoka Tarou (x) [ep. 07]
Operator B - Yanagisawa Eiji [ep. 12]
Otoko (x) - Hamada Kenji (x) [ep. 08]
Pilot A - Ishiguro Kyuu Ya (x) [ep. 05]
Pilot B - Hamada Kenji (x) [ep. 05]
Pilot C - Sugawara Jun'Ichi (x) [ep. 05]
Ranbaato (x) - Akimoto Yosuke [ep. 04]
Reannu (x) - Koorogi Satomi (x) [ep. 08]
Riidaa (x) - Totani Kouji [ep. 08]
Ryuu Ryuuma (x) - Ishikawa Hideo
Saotome Genki - Hidaka Narumi
Saotome Hakase - Mugihito
Saotome Hakase - Mugihito (x)
Saotome Michiru - Nagasawa Miki
Shikishima Hakase - Suzuki Yasuaki
Shwartz - Yasui Kunihiko [ep. 04]
Stinger - Hirose Masashi
Tomoe Musashi - Tsuji Shinpachi
Yamazaki (x) - Chiba Chiemi

Altre informazioni sul doppiaggio
- - - []
- - - [ [] ]
- - - [ [ [] ] ]
- - - [ [ [ [] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
INDICE DEI ROBOT SEZIONE DI SHIN GETTER ROBOT: THE LAST DAY HOME

Commenti, integrazioni, critiche e correzioni a daigo@encirobot.com

[真(チェンジ!!)ゲッターロボ 世界最後の日] Change!! Shin Getter Robo - Sekai Saishuu no Hi (Shin Getter Robot: The Last Day) - Bandai Visual, Dynamic Planning, Marubeni
Le immagini presenti nel sito sono di proprieta' degli aventi diritto e sono state qui raccolte a puro scopo divulgativo.
Tutti i marchi appartengono ai legittimi proprietari.
La grafica del sito appartiene a Encirobot.com. Ne e' vietata la copiatura anche parziale di elementi, codici, sfondi, idee, o tutto cio' che ne caratterizza la sua originarieta'.
2000 - 2021 www.encirobot.com - Tutti i diritti riservati.
LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE DEI TESTI E/O DELLE IMMAGINI E' VIETATA SALVO ESPRESSO CONSENSO DELL'AUTORE