Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
Galleria fotografica Completa dei Doppiatori Giapponesi

Nome serie: Muteki Chojin Zambot 3
Ideogramma serie: 無敵超人ザンボット3
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


kawashimachiyoko
[eta': 12 anni]
furukawatoshio
katoosamu
nagaiichiro
mizushimayuu
kawashimachiyoko
[eta': 35 anni]
tatsutanaoki
nojimaakio
takimasaya
[eta': 48 anni]
kawashimachiyoko
[eta': 10 anni]
furukawatoshio
[ep. 10-14]
morikatsuji
nagaiichiro
[eta': 75 anni]
ikedamasaru
totanikouji
furukawatoshio
[eta': 12 anni]
nojimaakio