Le famiglie Kappei Uchuta Keiko Gengoro
Hanae Ichitaro Maie Chionishiki Ota
Sumie Kazuyuki e Kiiro Hisaemon Kamikita Hisasaku Kamikita Yumiko Kamikita
Kimiko Kamikita Shingo Kozuki Aki Altri personaggi (1) Altri personaggi (2)
Kyusaku Kamikita [Kamikita Kyuusaku]

saku01 saku02

50 anni. Padre di Keiko e comandante del Biar III. Si sacrifica anche lui per salvare Kappei.