Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Chogattai Majutsu Robot Ginguiser
Ideogramma serie: 超合体魔術ロボ ギンガイザー
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


Akitsu Michi (Micchii) - Koga Hitomi
Announcer (Annunciatore) - Miyazaki Keiko [ep. 18 ]
Announcer (Annunciatore) - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 22 ]
Aranami Torajiro - Nishimura Tomomichi
Chichi - Ogata Kenichi [ep. 14 ]
Daisoujou Nekurooma - Ogata Kenichi
Goodoo Hakase - Kobayashi Kiyoshi
Goroo No Chichi - Hazumi Jun [ep. 26 ]
Haha - Akimoto Chikako [ep. 05]
Haha - Miyazaki Keiko [ep. 10]
Haha - Miyazaki Keiko [ep. 14]
Haha - Maruyama Hiroko [ep. 23]
Haha - Miyazaki Keiko [ep. 24]
Heishi - Nishimura Tomomichi [ep. 17 ]
Heishi - Nishimura Tomomichi [ep. 21 ]
Heishi A - Nishimura Tomomichi [ep. 18 ]
Heishi B - Mori Katsuji [ep. 18 ]
Hiroshi - Nakagawa Mariko [ep. 19 ]
Ii Ko - Matsubara Masako [ep. 05 ]
Jo Uranaishi Sarome - Arima Mizuka
Jun - Wakayama Naoki (x) [ep. 13 ]
Jun No Chichi - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 13 ]
Junko - Kurosu Kaoru (x) [ep. 19 ]
Kakariin A - Tokumaru Kan [ep. 25 ]
Kakariin B - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 25 ]
Kazuo - Nakagawa Mariko [ep. 16 ]
Ken Futoshi - Matsubara Masako [ep. 24 ]
Kichou - Ogata Kenichi [ep. 10 ]
Kikan Shi - Yamada "Keaton" Shunji [ep. 24 ]
Kitano (Chichi) - Tokumaru Kan [ep. 02 ]
Kitano (Musuko) - Matsubara Masako [ep. 02 ]
Kodomo - Arima Mizuka [ep. 23 ]
Kodomo A - Matsubara Masako [ep. 01 ]
Kodomo B - Baba Harumi [ep. 01 ]
Kodomo C - Miyazaki Keiko [ep. 01 ]
Kodomo Tachi - Matsubara Masako [ep. 03 ]
Koiso Ryouta - Koyama Nagisa [ep. 07 ]
Koiso Ryouzou - Nishimura Tomomichi [ep. 07 ]
Kooji - Ebara Kazuya [ep. 08 ]
Kuruu - Ogata Kenichi [ep. 22 ]
Kyouko - Matsubara Masako [ep. 16 ]
Maiko - Yokozawa Keiko [ep. 15 ]
Megane - Nakagawa Mariko [ep. 08 ]
Michio - Nakagawa Mariko [ep. 14 ]
Michiru Hime - Koga Hitomi [ep. 17 ]
Minami Santa - Maruyama Hiroko
Mizushima Kanchou - Ogata Kenichi [ep. 07 ]
Momoko - Matsubara Masako [ep. 12 ]
Narration (Narrazione) - Ginga Banjou (Tanaka Takashi)
O Saki - Mine Atsuko [ep. 21 ]
O Tane Baasan - Tsuda Nobuyo [ep. 12 ]
Onijima - Yamada "Keaton" Shunji [ep. 20 ]
Onna - Baba Harumi [ep. 11]
Oshou - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 15]
Otoko - Ogata Kenichi [ep. 19]
Pilot - Nishimura Tomomichi [ep. 23]
Rie - Nakatani Yumi [ep. 20]
Roujin - Tokumaru Kan [ep. 09]
Roujin - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 11]
Roujin A - Mori Katsuji [ep. 12]
Roujin B - Tokumaru Kan [ep. 12]
Seito - Matsubara Masako [ep. 06 ]
Sensei - Baba Harumi [ep. 06]
Shirogane Goro - Inoue Kazuhiko
Shirogane Yuugo - Ibu Masato [ep. 22 ]
Shirou - Wakayama Masaki (x) [ep. 09 ]
Shoin A - Ogata Kenichi [ep. 25 ]
Shoin A - Nishimura Tomomichi [ep. 26 ]
Shoin B - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 26 ]
Shougun Gabaara - Tokumaru Kan
Taichi - Yamamoto Keiko [ep. 06 ]
Teiou Kaindaaku - Mori Katsuji
Yooko - Matsubara Masako [ep. 08 ]
Yoshio - Shiraishi Fuyumi [ep. 16 ]