Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: UFO Robo Grendizer
Ideogramma serie: UFOロボ グレンダイザー
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


- - - [ep. 52-53]
- - - [ep. 06-24???]
- - - [ep. 25-26 ???]
- - -
- - -
- - - [ep. 26-51]
- - - [ep. 52-58]
Arano Banta - Ogata Kenichi
Arano Hara - Tsuda Nobuyo
Barentosu Shineitai Chou (x) - Shibata Hidekatsu
Blakky Taichou - Ogata Kenichi
Bokujou Dan Hyoue (x) - Tomita Kousei
Bokujou Gorou (x) - Sawada Wa Neko (x)
Boss - Ohtake Hiroshi
Commander Kein - Furuya Tohru [ep. 68]
Commander Kirika - Sugiyama Kazuko [ep. 63]
Dantos Bouei Choukan - Ogata Kenichi [ep. 51]
Duke Fleed / Umon Daisuke - Tomiyama "Kei" Takashi
Gandal Shirei - Tomita Kousei [ep. 25-71Dal 26]
Gooman Taii - Noda Keiichi [ep. 07]
Grace Maria Fleed - Yoshida Rihoko
Kabuto Koji - Ishimaru Hiroya
Kagaku Choukan Zuril - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 59-71]
Kenkyuujo Shoin (x) - Ogata Kenichi
Lady Gandal - Sawada Kazuko
Makiba Danbei - Tomita Kousei
Makiba Goro - Sawada Kazuko
Makiba Hikaru - Kawashima Chiyoko
Naida - Sugiyama Kazuko [ep. 25]
Rubina - Ohara Noriko
Shounen Komando Tai Dakiru Taichou - (non_applicabile) [ep. 59]
Shounen Komando Tai Dakiru Taichou - Kamiya Akira
Umon Genzo Hakase - Yanami Jouji [ep. 51]
Vega Daiho - Yanami Jouji
Zuril Jr - Tanaka Ryouichi [ep. 69]

Altre informazioni sul doppiaggio
- - - [ [ep. 69] ]
- - - [ [ [ep. 69] ] ]
- - - [ [ [ [ep. 69] ] ] ]
- - - [ [ [ [ [ep. 69] ] ] ] ]