Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Kido Senshi Gundam
Ideogramma serie: 機動戦士ガンダム
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


- - -
- - -
- - -
- - -
A Baoa Kuu Heishi - Nagai Ichiro [ep. 42 #???.????????????]
Acous - Suzuoki Hirotaka [ep. 16]
Acous - Mori Katsuji [ep. 12]
Akahana - Nagai Ichiro [ep. 30]
Amuro Ray - Furuya Tohru [ep. 01-43]
Announcer (Annunciatore) - Shiozawa Kaneto [ep. 34]
Antonio Callas - Futamata Issei [ep. 29]
Artesia Som Daikun - nn
Asakura Taisa - Hirose Masashi [ep. 40-41]
Bamro - Nagai Ichiro [ep. 08]
Baro - Shiozawa Kaneto [ep. 35]
Barom Taisa - Taki Masaya [ep. 36,38]
Beebe - Nagai Ichiro [ep. 09]
Bergamino - Nagai Ichiro [ep. 33]
Bishounen - Suzuki Kiyonobu [ep. 20]
Bison - Iizuka Shozo [ep. 03 (forse 08?)]
Boraskyniv - Totani Kouji [ep. 29]
Bright Noah - Suzuoki Hirotaka [ep. 01-43]
Bunkan - Futamata Issei [ep. 30]
Buttsham - Masamune Issei [ep. 40]
Callahan - Futamata Issei [ep. 27]
Cameron Bloom - Shiozawa Kaneto [ep. 33-34 (35?)]
Cameron Ki Pilot - Genda Tessho [ep. 34]
Camilla - Iizuka Shozo [ep. 05]
Carioca - Futamata Issei [ep. 28]
Casval Rem Daikun - nn
Char - Ikeda Shuichi [ep. 01-12,26-35,37-43]
Charia Bull - Kihara Shojiro [ep. 39]
Chio - Takagi Sanae [ep. 15]
Chuusa Shirei Kan - Ikeda Masaru [ep. 01]
Clink - Ikeda Masaru [ep. 23]
Coaly - Inoue You [ep. 08]
Connolly - Futamata Issei [ep. 27]
Conscon - Nagai Ichiro [ep. 33,34]
Cowal - Furukawa Toshio [ep. 33]
Crown - Iizuka Shozo [ep. 05]
Darota - Furukawa Toshio [ep. 11]
Degwin Sodo Zabi - Shibata Hidekatsu [???????]
Degwin Sodo Zabi - Nagai Ichiro
Dellamin - Nagai Ichiro [ep. 38]
Denim - Ogata Kenichi [ep. 01,02]
Denrei - Shiozawa Kaneto [ep. 16]
Dmitri - Furukawa Toshio [ep. 32]
Dmitri - Nagai Ichiro [ep. 31] [pilota dello Zakrello]
Dozle Zabi Chuujou - Gouri Daisuke [ep. 03,11,35-36]
Dozle Zabi Chuujou - Nagahori Yoshio [ep. 03,11,35-36]
Dren - Nagai Ichiro [ep. 01-07,32]
Edward Mass - nn
Edwin - Totani Kouji [ep. 14]
Elran - Nagai Ichiro [ep. 23-25]
Eschonbach - Iizuka Shozo [ep. 10]
Fam - Suzuki Reiko [ep. 01]
Fam - Inoue You [ep. 02]
Fix - Furukawa Toshio [ep. 04]
Fix - Hirose Masashi [ep. 04] [non confermato!]
Flanagan - Nagai Ichiro [ep. 26,28]
Flanagan Hakase - Nagai Ichiro [ep. 37,39]
Fraw - Ukai Rumiko [ep. 01-10,12-22,24-30,32-33,35,37-43]
Fraw Bow No Sofu - Nagai Ichiro [ep. 01]
Gabala - Genda Tessho [ep. 06]
Gadem - Mizutori Tetsuo [ep. 03]
Gaia - Masamune Issei [ep. 24-25]
Garma Zabi Taisa - Mori Katsuji [ep. 05-10,12]
Giren Zabi Sousui - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 11-12,18,39-42]
Giyal - Futamata Issei [ep. 14]
Gopp - Nagai Ichiro [ep. 31] [?????]
Goro - Taki Masaya [ep. 05]
Guevil - Iizuka Shozo [ep. 06]
Gunjin A - Masamune Issei [ep. 07]
Gunsou - Futamata Issei [ep. 28]
Gureeto Degin No Hito - Satou Masaharu [ep. 42 #??????????]
Guwajin Heishi - Furukawa Toshio [ep. 42 #?????????]
Habe - Shiozawa Kaneto [ep. 23]
Habe - Futamata Issei
Hamble - Nagai Ichiro [ep. 06]
Hamble - Iizuka Shozo
Hamon Rall Crowley - Nakatani Yumi [ep. 12,16-17,19-21]
Haro - Inoue You [ep. 01,03,06-09,12,16,21,24,29,41]
Hayato Kobayashi - Suzuki Kiyonobu [ep. 01-11,16-32,34-35,37,39,41-43]
Hayato No Haha - Suzuki Reiko [ep. 01]
Heishi - Tatsuta Naoki [ep. 13]
Heishi - Futamata Issei [ep. 18]
Howard - Suzuoki Hirotaka [ep. 20]
Howard - Shioya Tsubasa [ep. 36]
Humrau - Shiozawa Kaneto [ep. 18]
Ikuji Kan - Kagawa Miki (Ootori Yoshino) [ep. 30]
Illusin - Furukawa Toshio [ep. 21]
Iselina - Han Keiko [ep. 10,11]
Ishi - Ukai Rumiko [ep. 29]
Iwanowa - Furukawa Toshio [ep. 30]
J Q - Furukawa Toshio [ep. 05]
Jiin Gunsou - Sogabe Kazuyuki [ep. 01]
Jill - Matsuoka Youko [ep. 27]
Jimba - Taki Masaya [ep. 38]
Jion Heishi - Satou Masaharu [ep. 43 #???????????????????????...]
Jion Heishi - Futamata Issei [ep. 43 #?????????????]
Jiongu Tantou Heishi - Futamata Issei [ep. 42 #??????????]
Jitensha O Nusuma Re Ta Hito (x) - Nagai Ichiro [ep. 27]
Job John - Shiozawa Kaneto [ep. 21,28,35?,38]
Job John - Suzuki Kiyonobu [ep. 08,16-18,22] [2]
Job John - Furukawa Toshio [ep. 11,40]
Job John - Tatsuta Naoki [ep. 13]
Job John - Futamata Issei [ep. 43]
Judak - Futamata Issei [ep. 22-25]
Kai - Furukawa Toshio [ep. 02-10,13-43]
Kal - Futamata Issei [ep. 18]
Kal - Shiozawa Kaneto [ep. 25]
Kamaria - Sawada Toshiko [ep. 13]
Kamura - Iizuka Shozo [ep. 05]
Kanchou - Masamune Issei [ep. 01-04]
Katz - Shiraishi Fuyumi [ep. 02-08,11-13,16-20,22,24-25,29-32,34,40-43]
Katz - Ukai Rumiko [ep. 10]
Katz - Majima Satomi [ep. 27]
Kayahawa - Furukawa Toshio [ep. 33]
Kikka Kitamoto - Inoue You [ep. 01,03-09,11-13,16-33,35,39-43]
Kikka Kitamoto - Ukai Rumiko [ep. 10]
Kishria Haika No Shougun - Satou Masaharu [ep. 39-40]
Kodomo A - Matsuoka Youko [ep. 30]
Kolin Ikuji Kan - Kagawa Miki (Ootori Yoshino) [ep. 30 (Kagawa Miki??)]
Kom - Taki Masaya [ep. 05]
Kom - Genda Tessho [ep. 05]
Kom - Furukawa Toshio [ep. 08]
Konori - Futamata Issei [ep. 27]
Kozun - Ginga Banjou (Tanaka Takashi) [ep. 12]
Kozun - Totani Kouji [ep. 16,17]
Kranp - Iizuka Shozo [ep. 17]
Kranp - Totani Kouji [ep. 12]
Kranp - Shiozawa Kaneto [ep. 16,19,20]
Kraun - Totani Kouji
Kukurus - Tokumaru Kan [ep. 15]
Kum - Majima Satomi [ep. 15]
Kuwaran - Ichito Akihide [ep. 14 ] [(Shi Higashi Akihide ?)]
Kycilia (Kishiria) Zabi Shoushou - Koyama Mami [ep. 11-12,18,24,39-43]
La Coque - Shiozawa Kaneto [ep. 35-36]
Lalah Sun - Han Keiko [ep. 34,37- 41,43]
Lang - Suzuki Kiyonobu [ep. 22?]
Lang - Furukawa Toshio [ep. 22?]
Lang - Futamata Issei [ep. 22?]
Lasa - Futamata Issei [ep. 26]
Letz Cofan - Ukai Rumiko [ep. 01-02,04-09,13,16,18-20,22-24,26-30,32,35,39-43]
Letz Cofan - Shiraishi Fuyumi [ep. 10]
M'quve Taisa - Shiozawa Kaneto [ep. 16,18,20,22-23,25,36-37]
Maharu No Roujin - Nagai Ichiro [ep. 40]
March - Suzuki Kiyonobu [ep. 23]
Marker - Furukawa Toshio [ep. 05,10-11,13-18,20,22-26,29,31-33,35-43 #???]
Marker - Suzuki Kiyonobu [ep. 02,06-07]
Marker - Tatsuta Naoki [ep. 03 (02?)]
Marker - Mori Katsuji [ep. 12]
Marker - Shiozawa Kaneto [ep. 26]
Marshy - Totani Kouji [ep. 23]
Mash - Futamata Issei [ep. 26]
Matilda - Toda Keiko [ep. 09,14,23-24]
Matthew - Masamune Issei [ep. 03]
Matthew - Hirose Masashi [ep. 04]
Maximilian - Suzuki Kiyonobu [ep. 20]
Meyer - Shioya Tsubasa [ep. 36]
Migihidari Ryouhou - Masamune Issei [ep. 36]
Miharu Ratokie - Majima Satomi [ep. 26-28]
Milly Ratokie - Inoue You [ep. 27?]
Milly Ratokie - Matsuoka Youko [ep. 27?]
Mimawari Heishi - Totani Kouji [ep. 13]
Mirai Yashima - Shiraishi Fuyumi [ep. 02-08,11-25,29-30,31-34,36-43]
Misaki - Suzuoki Hirotaka [ep. 21]
Mosk Han Hakase - Tokumaru Kan [ep. 40]
Mulligan - Futamata Issei [ep. 37]
Mulligan - Shiozawa Kaneto [ep. 26-27,32 (32-34?)]
Mulligan - Totani Kouji [ep. 29,37(41?)]
Mulligan - Satou Masaharu [ep. 40]
Narration (Narrazione) - Nagai Ichiro
Narration (Narrazione) - Nagai Ichiro [ep. 01-43]
Oba san - Kataoka Tomie [ep. 13]
Omur - Shiozawa Kaneto [ep. 21,22?,26,27?,28,32,35?]
Omur - Furukawa Toshio [ep. 07,17,24]
Omur - Ikeda Shuichi [ep. 12]
Omur - Kumagai Yukio (x) [ep. 14 ] [(Kumagai Sachio??)]
Omur - Futamata Issei [ep. 25]
Omur - Suzuki Kiyonobu [ep. 31]
Omur - Shioya Yoku [ep. 36]
Omur - Furuya Tohru [ep. 38]
Operator A - Tatsuta Naoki [ep. 03]
Ortega - Futamata Issei [ep. 24,25]
Oscar Dublin - Furukawa Toshio [ep. 03,06-07]
Oscar Dublin - Suzuki Seiichi [ep. 02]
Oscar Dublin - Suzuki Kiyonobu [ep. 05,06?,11,16-17,20-28,31-32,34-35,41,43 #???]
Oscar Dublin - Ikeda Shuichi [ep. 11 (12?)]
Oscar Dublin - Totani Kouji [ep. 12]
Otokonoko - Ukai Rumiko [ep. 13]
Paolo Cassius Kanchou - Masamune Issei [ep. 01,04]
Pelo - Inoue You [ep. 05]
Persia - Kadoya Misa [ep. 08]
Pilot - Totani Kouji [ep. 14]
Rajimu - Suzuoki Hirotaka [ep. 30]
Ramji - Suzuoki Hirotaka [ep. 22]
Ranba Rall Taii - Hirose Masashi [ep. 12,16-17,19-20]
Reed Chuui - Genda Tessho [ep. 05-09]
Renpou Heishi - Furukawa Toshio [ep. 42 #??????????????]
Renpou Koukyuu Shikan - Hirose Masashi [ep. 41]
Renpou Shikan - Masamune Issei [ep. 25]
Renpou Shoukou - Futamata Issei [ep. 30]
Renpou Taishou (Teitoku) - Nagai Ichiro [ep. 29,31]
Revil Shougun - Ikeda Masaru [ep. 23-24,26-27,42]
Rolland - Kawanami Yoko [ep. 15]
Roujin No Riidaa Kaku (x) - Nagai Ichiro [ep. 07-08]
Ryu Hosei - Iizuka Shozo [ep. 02-13,15-21]
Sagred - Iizuka Shozo [ep. 19]
Sanmalo - Shiozawa Kaneto [ep. 22,35,37]
Sayla Mass - Inoue You [ep. 02-09,11-13,16-33,35,37-43]
Seemus - Matsuzawa Kazuko (x) [ep. (33?) 39]
Seemus - Ukai Rumiko [ep. 33]
Seki - Suzuoki Hirotaka [ep. 24]
Shikan - Futamata Issei [ep. 42-43]
Shin - Futamata Issei [ep. 36?] [pilota GM]
Shin - Masamune Issei [ep. 36?]
Shineitai In - Totani Kouji [ep. 12]
Shougun - Satou Masaharu [ep. 39-40]
Shoukou - Totani Kouji [ep. 13]
Shounin A - Totani Kouji [ep. 10]
Shukujo A - Inoue You [ep. 10]
Sleggar - Genda Tessho [ep. 31-35 (36?)]
Slender - Suzuki Seiichi [ep. 01-02]
Smith - Taki Masaya [ep. 05]
Sol - Shiozawa Kaneto [ep. 14]
Soromon Houhei - Genda Tessho [ep. 35]
Stetch - Furukawa Toshio [ep. 19?]
Stetch - Shiozawa Kaneto [ep. 19?]
Subtitles Yomiage - Suzuoki Hirotaka [ep. 01-43]
Tachi - Matsuoka Youko [ep. 15]
Tachi - Nagai Ichiro [ep. 21]
Tamura - Nagai Ichiro [ep. 09,16,33]
Tem Ray - Kiyokawa Motomu [ep. 01,13,33-34]
Tent No Roujin - Nagai Ichiro [ep. 19]
Tianem - Nagai Ichiro [ep. 35,36]
Tokuwan Shoui - Masamune Issei [ep. 31]
Torgan - Shiozawa Kaneto [ep. 21]
Tsuru - Shiozawa Kaneto [ep. 14]
Tsuushin No Koe - Ikeda Masaru [ep. 42 #???]
Twanning - Satou Masaharu [ep. 42-43]
Uragan Chuui - Futamata Issei [ep. 37-38]
Uragan Chuui - Totani Kouji [ep. 20,22,25]
Vammas - Furukawa Toshio [ep. 36,38]
Vice - Nagai Ichiro [ep. 22]
Wakkein No Fukukan - Hirose Masashi [ep. 04]
Wakkein No Sanbou - Shiozawa Kaneto [ep. 35]
Wakkein Shirei - Sogabe Kazuyuki [ep. 04,35,38]
Woody Malden Taii - Tanaka Hideyuki [ep. 29]
Zaku Pilot - Suzuki Kiyonobu [ep. 42 #?????]
Zanzibar Shikan - Satou Masaharu [ep. 43]
Zeigan - Nagai Ichiro [ep. 19]
Zeigan - Suzuoki Hirotaka [ep. 21]
Zenna Zabi - Kadoya Misa [ep. 35,36]

Altre informazioni sul doppiaggio
- - - [ [ep. 35,36] ]
- - - [ [ [ep. 35,36] ] ]
- - - [ [ [ [ep. 35,36] ] ] ]