Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Kotetsu Jeeg
Ideogramma serie: 鋼鉄ジーグ
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


Amaso - Yamada "Keaton" Shunji
Chibi - Yamada "Keaton" Shunji
Dairi Shochou - Tanonaka Isamu
Flora Shogun - Yamaguchi Nana
Ikima - Ogata Kenichi
Jamadai Koku - (non_applicabile)
Joou Himika - Takahashi Kazue
Kurowashi no Don - Ogata Kenichi
Machine Father / Shiba Senjirou - Murase Masahiko
Mimashi - Kato Osamu
Pancho - Kato Osamu
Ryuuma Teiou - Kato Osamu
Shiba Hiroshi - Furuya Tohru
Shiba Kikue - Yamaguchi Nana
Shiba Mayumi - Takahashi Kazue
Uzuki Miwa - Yoshida Rihoko