Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
Galleria fotografica dei Doppiatori Giapponesi

Nome serie: Kotetsu Jeeg
Ideogramma serie: 鋼鉄ジーグ
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


fotond (non_applicabile)

[Scheda del Doppiatore]

Jamadai Koku

furuyatohru Furuya Tohru

[Scheda del Doppiatore]

Shiba Hiroshi

katoosamu Kato Osamu

[Scheda del Doppiatore]

Ryuuma Teiou
Pancho
Mimashi

fotond Murase Masahiko

[Scheda del Doppiatore]

Machine Father / Shiba Senjirou

ogatakenichi Ogata Kenichi

[Scheda del Doppiatore]

Kurowashi no Don
Ikima

fotond Takahashi Kazue

[Scheda del Doppiatore]

Joou Himika
Shiba Mayumi

tanonakaisamu Tanonaka Isamu

[Scheda del Doppiatore]

Dairi Shochou

yamadakeatonshunji Yamada "Keaton" Shunji

[Scheda del Doppiatore]

Chibi
Amaso

yamaguchinana Yamaguchi Nana

[Scheda del Doppiatore]

Flora Shogun
Shiba Kikue

yoshidarihoko Yoshida Rihoko

[Scheda del Doppiatore]

Uzuki Miwa