Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie)
Ideogramma serie: マジンガーZ対暗黒大将軍
Edizione: OAV
Note all'edizione giapponese: 25/07/1974


- - -
- - -
- - -
- - -
Akuryou Kata Dante (x) - Noda Keiichi
Ankoku Daishogun - Kobayashi Kiyoshi
Boss - Ohtake Hiroshi
Chourui Kata Baadeian (x) - Tomita Kousei
Chourui Kata Orupii (x) - Kato Osamu
Chourui Kata Orupii (x) - Tomita Kousei
Gorgon Taikou - Kato Osamu
Gyorui Kata Suraba (x) - Sawada Kazuko
Hachuurui Gata Jaraga (x) - Sawada Kazuko
Kabuto Kenzo (Nazo No Yogensha) - Ohtsuka Chikao
Kabuto Kenzo Hakase - Shibata Hidekatsu
Kabuto Koji - Ishimaru Hiroya
Kabuto Shiro - Sawada Kazuko
Kemono Ma Shougun - Utsumi Kenji
Kemono Ma Shougun - Utsumi Kenji
Kemono Ma Shougun - Utsumi Kenji
Konchuu Kata Raigon (x) - Kato Osamu
Moujuu Kata Mamosudon (x) - Kato Osamu
Mucha - Tanonaka Isamu
Ningengata Arusosu (x) - Noda Keiichi
Nuke - Tomita Kousei
Tsurugi Tetsuya - Tanaka Ryouichi
Yumi Gennosuke Kyouju - Yanami Jouji
Yumi Sayaka - Egawa Saiko