Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
Galleria fotografica dei Doppiatori Giapponesi

Nome serie: Mazinger Z tai Ankoku Daishougun (movie)
Ideogramma serie: マジンガーZ対暗黒大将軍
Edizione: OAV
Note all'edizione giapponese: 25/07/1974


fotond -

[Scheda del Doppiatore]

-
-
-
-

fotond Egawa Saiko

[Scheda del Doppiatore]

Yumi Sayaka

ishimaruhiroya Ishimaru Hiroya

[Scheda del Doppiatore]

Kabuto Koji

katoosamu Kato Osamu

[Scheda del Doppiatore]

Konchuu Kata Raigon (x)
Moujuu Kata Mamosudon (x)
Chourui Kata Orupii (x)
Gorgon Taikou

fotond Kobayashi Kiyoshi

[Scheda del Doppiatore]

Ankoku Daishogun

nodakeiichi Noda Keiichi

[Scheda del Doppiatore]

Ningengata Arusosu (x)
Akuryou Kata Dante (x)

ohtakehiroshi Ohtake Hiroshi

[Scheda del Doppiatore]

Boss

ohtsukachikao Ohtsuka Chikao

[Scheda del Doppiatore]

Kabuto Kenzo (Nazo No Yogensha)

fotond Sawada Kazuko

[Scheda del Doppiatore]

Kabuto Shiro
Hachuurui Gata Jaraga (x)
Gyorui Kata Suraba (x)

shibatahidekatsu Shibata Hidekatsu

[Scheda del Doppiatore]

Kabuto Kenzo Hakase

tanakaryouichi Tanaka Ryouichi

[Scheda del Doppiatore]

Tsurugi Tetsuya

tanonakaisamu Tanonaka Isamu

[Scheda del Doppiatore]

Mucha

tomitakousei Tomita Kousei

[Scheda del Doppiatore]

Nuke
Chourui Kata Orupii (x)
Chourui Kata Baadeian (x)

fotond Utsumi Kenji

[Scheda del Doppiatore]

Kemono Ma Shougun
Kemono Ma Shougun
Kemono Ma Shougun

yanamijouji Yanami Jouji

[Scheda del Doppiatore]

Yumi Gennosuke Kyouju