Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
I Doppiatori della serie Giapponese

Nome serie: Getter Robot
Ideogramma serie: ゲッターロボ
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


Ane - Ryouko (Sorella Maggiore) - Kikuchi Hiroko [ep. 29]
Aran - Yada Kouji [ep. 24]
Asatarou - Ogata Kenichi
Bamira (x) - Tanaka Ryouichi [ep. 25]
Baruki (x) - Ogata Kenichi [ep. 11]
Bat Shougun - Ogata Kenichi
Bikuto (x) - Jin Hiromu [ep. 29]
Bitto (x) - Tanaka Ryouichi [ep. 28]
Burai Taitei - Ogata Kenichi [ep. 51]
Captain A - Ogata Kenichi [ep. 18]
Captain B - Yamada "Keaton" Shunji [ep. 18]
Captain C - Kamiya Akira [ep. 18]
Dada (x) - Yada Kouji [ep. 36]
Daimajin Yuraa - Yada Kouji
Dorosu (x) - Hasegawa Katsuhiro (x) [ep. 19]
Eran - Ogata Kenichi [ep. 24]
Garerii Choukan - Yamada "Keaton" Shunji
Garoga (x) - Ogata Kenichi [ep. 50]
Garuma (x) - Wakamoto Norio [ep. 14]
Garun (x) - Kamiya Akira [ep. 50]
Getter Team - (non_applicabile)
Gijira (x) - Yada Kouji [ep. 44]
Giran (x) - Yada Kouji [ep. 31]
Giruba (x) - Yada Kouji [ep. 40]
Gisora (x) - Yada Kouji [ep. 50]
Gitto (x) - Ogata Kenichi [ep. 28]
Goara (x) - Ogata Kenichi [ep. 45]
Guran (x) - Tanaka Ryouichi [ep. 08]
Guruba (x) - Jin Hiromu [ep. 49]
Hagachi (x) - Ogata Kenichi [ep. 43]
Haha Ryou Kou (x) - Kikuchi Hiroko [ep. 15]
Hayata No Konyakusha (x) - Kikuchi Hiroko [ep. 47]
Hayata Shin'Ichi (x) - Mori Katsuji [ep. 47]
Hayato - Yamada "Keaton" Shunji
Hayato No Haha - Kikuchi Hiroko [ep. 45]
Hiroshi - Yamamoto Keiko [ep. 44]
Hoshino Saori - Chijimatsu Sachiko [ep. 39]
Iwakura Daijirou - Ogata Kenichi [ep. 13]
Iwamoto - Yamada "Keaton" Shunji [ep. 19]
Izana - Yada Kouji [ep. 43]
Jack King - Inoue Makio [ep. 21]
Jin Asuka - Kikuchi Hiroko [ep. 02]
Jin Hayato - Yamada "Keaton" Shunji
Jin Taizou - Yada Kouji [ep. 45]
Jinmei Nichi Kaori (x) - Kikuchi Hiroko [ep. 02]
Joo Hoo - Tomita Kousei
Katsuta Hakase - Yada Kouji [ep. 28]
Katsuta Hakase - Yada Kouji [ep. 28]
Kazuko No Chichi - Jin Hiromu [ep. 20]
Ki "Ha" Ra - Yada Kouji [ep. 27]
Kizara (x) - Yada Kouji [ep. 32]
Kouichi - Yamamoto Keiko [ep. 29]
Kukku (x) - Akabane Akira [ep. 16]
Kyouryuu Joou Goora (Saotome Miyuki) - Tsukase Noriko [ep. 22]
Kyouryuu Teikoku - (non_applicabile)
Manda - Ogata Kenichi [ep. 37]
Mary King - Kikuchi Hiroko [ep. 21]
Mazuma - Ogata Kenichi [ep. 33]
Nagare Jun - Yoshida Rihoko [ep. 34]
Nagare Ryouma - Kamiya Akira
Nagare Ryuusaku - Jin Hiromu [ep. 19]
Narration (Narrazione) - Yamada "Keaton" Shunji
Narration (Narrazione) - Noda Keiichi
Narration (Narrazione) - Yamada "Keaton" Shunji
Oogarashi Monji - Yada Kouji
Radora - Ogata Kenichi [ep. 09]
Ronan (pilota 3? x) - Jin Hiromu [ep. 43]
Ruuga - Kikuchi Hiroko [ep. 17]
Saotome Genki - Kikuchi Hiroko
Saotome Hakase - Tomita Kousei
Saotome Kazuko - Kikuchi Hiroko [1]
Saotome Kazuko - Chijimatsu Sachiko [ep. 20]
Saotome Kazuko - Chijimatsu Sachiko [2]
Saotome Kazuko (giovane) - Yoshida Rihoko [ep. 20]
Saotome Michiru - Yoshida Rihoko
Saotome Tatsuhito - Noda Keiichi [ep. 01]
Saotome Tatsuhito - Noda Keiichi [ep. 01]
Sausu (x) - Ogata Kenichi [ep. 46]
Shikku (x) - Akabane Akira [ep. 16]
Shindai Zou (x) - Yada Kouji [ep. 45]
Shitsu Shaku Sha Shaku Ja (x) - Yada Kouji [ep. 27]
Shunin (=capo)(x) - Ogata Kenichi [ep. 19]
Sofu - Yada Kouji [ep. 39]
Souda No Konyaku Sha - Kikuchi Hiroko [ep. 47]
Souda Shinichi - Mori Katsuji [ep. 47]
Sunou - Yada Kouji [ep. 46]
Taki Ani (x) - Ogata Kenichi [ep. 08]
Taki Kei - Ogata Kenichi [ep. 08]
Taki Otouto - Tanaka Ryouichi [ep. 08]
Teiou Gooru - Jin Hiromu
Tomoe Musashi - Nishio Toku
Tomoe Take - Kikuchi Hiroko [ep. 35]
Yogira (x) - Ogata Kenichi [ep. 20]
Yuko no Haha, Yoshie - Kikuchi Hiroko [ep. 15]
Yunke (x) - Kikuchi Hiroko [ep. 34]
Yuuko - Yoshida Rihoko [ep. 15]
Zanki (x) - Noda Keiichi [ep. 18]
Zaran - Ogata Kenichi [ep. 35]
Zatto (x) - Yamada "Keaton" Shunji [ep. 28]
Zeora (x) - Ogata Kenichi [ep. 32]
Zumara (x) - Yamada "Keaton" Shunji [ep. 50]

Altre informazioni sul doppiaggio
- - - [ [ep. 50] ]