Doppiaggio Italiano Galleria Doppiatori Italiani Galleria Doppiatori Italiani e Personaggi
Doppiaggio Giapponese Galleria Doppiatori Giapponesi Galleria Doppiatori Giapponesi e Personaggi
Galleria fotografica dei Doppiatori Giapponesi

Nome serie: Getter Robot
Ideogramma serie: ゲッターロボ
Edizione: Edizione televisiva
Note all'edizione giapponese: -


fotond -

[Scheda del Doppiatore]

-

fotond (non_applicabile)

[Scheda del Doppiatore]

Getter Team
Kyouryuu Teikoku

fotond Akabane Akira

[Scheda del Doppiatore]

Kukku (x) [ep. 16]
Shikku (x) [ [ep. 16] ]

chijimatsusachiko Chijimatsu Sachiko

[Scheda del Doppiatore]

Hoshino Saori [ep. 39]
Saotome Kazuko [ [ep. 39] ]
Saotome Kazuko [ [ [ep. 39] ] ] [2]

inouemakio Inoue Makio

[Scheda del Doppiatore]

Jack King [ep. 21]

fotond Jin Hiromu

[Scheda del Doppiatore]

Teiou Gooru
Nagare Ryuusaku
Kazuko No Chichi
Bikuto (x)
Ronan (pilota 3? x)
Guruba (x)

kamiyaakira Kamiya Akira

[Scheda del Doppiatore]

Nagare Ryouma
Captain C
Garun (x)

fotond Kikuchi Hiroko

[Scheda del Doppiatore]

Mary King [ep. 21]
Saotome Genki [ [ep. 21] ]
Jin Asuka [ [ [ep. 21] ] ]
Souda No Konyaku Sha [ [ [ [ep. 21] ] ] ]
Hayato No Haha [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ]
Tomoe Take [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ]
Yuko no Haha, Yoshie [ [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ] ]
Saotome Kazuko [ [ [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ] ] ] [1]
Ane - Ryouko (Sorella Maggiore) [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ] ] ] ]
Yunke (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Jinmei Nichi Kaori (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Haha Ryou Kou (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Ruuga [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Hayata No Konyakusha (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 21] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

morikatsuji Mori Katsuji

[Scheda del Doppiatore]

Souda Shinichi [ep. 47]
Hayata Shin'Ichi (x) [ [ep. 47] ]

fotond Nishio Toku

[Scheda del Doppiatore]

Tomoe Musashi

nodakeiichi Noda Keiichi

[Scheda del Doppiatore]

Saotome Tatsuhito [ep. 01]
Saotome Tatsuhito [ [ep. 01] ]
Zanki (x) [ [ [ep. 01] ] ]
Narration (Narrazione) [ [ [ [ep. 01] ] ] ]

ogatakenichi Ogata Kenichi

[Scheda del Doppiatore]

Burai Taitei [ep. 51]
Asatarou [ [ep. 51] ]
Taki Kei [ [ [ep. 51] ] ]
Bat Shougun [ [ [ [ep. 51] ] ] ]
Iwakura Daijirou [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ]
Taki Ani (x) [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ]
Radora [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ]
Baruki (x) [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ]
Captain A [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ]
Shunin (=capo)(x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Yogira (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Eran [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Gitto (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Zeora (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Mazuma [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Zaran [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Manda [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Hagachi (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Goara (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Sausu (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
Garoga (x) [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ep. 51] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ] ]

tanakaryouichi Tanaka Ryouichi

[Scheda del Doppiatore]

Taki Otouto [ep. 08]
Guran (x) [ [ep. 08] ]
Bamira (x) [ [ [ep. 08] ] ]
Bitto (x) [ [ [ [ep. 08] ] ] ]

tomitakousei Tomita Kousei

[Scheda del Doppiatore]

Joo Hoo
Saotome Hakase

fotond Tsukase Noriko

[Scheda del Doppiatore]

Kyouryuu Joou Goora (Saotome Miyuki) [ep. 22]

fotond Wakamoto Norio

[Scheda del Doppiatore]

Garuma (x) [ep. 14]

yadakouji Yada Kouji

[Scheda del Doppiatore]

Daimajin Yuraa
Oogarashi Monji
Katsuta Hakase
Jin Taizou
Sofu
Aran
Ki "Ha" Ra
Shitsu Shaku Sha Shaku Ja (x)
Katsuta Hakase
Giran (x)
Kizara (x)
Dada (x)
Giruba (x)
Izana
Gijira (x)
Shindai Zou (x)
Sunou
Gisora (x)

yamadakeatonshunji Yamada "Keaton" Shunji

[Scheda del Doppiatore]

Jin Hayato
Garerii Choukan
Narration (Narrazione)
Captain B
Iwamoto
Zatto (x)
Zumara (x)
Hayato
Narration (Narrazione)

fotond Yamamoto Keiko

[Scheda del Doppiatore]

Kouichi [ep. 29]
Hiroshi [ [ep. 29] ]

yoshidarihoko Yoshida Rihoko

[Scheda del Doppiatore]

Saotome Michiru
Nagare Jun
Yuuko
Saotome Kazuko (giovane)