Ryo Hayato Musahi Benkei
Prof. Saotomč Mikiru Akane, Tsubaki, Kaede Go, Sho, Gai
Musashi Tomoe

Pilota del Getter Robot ed in particolare del Getter 3.