Ryo Hayato Musahi Benkei
Prof. SaotomŔ Mikiru Akane, Tsubaki, Kaede Go, Sho, Gai
Go, Sho, Gai

Go Ichimonji, Sho Takibana e Gai Daido sono i tre piloti del Neo Getter Robot. Consiste nelle tre unitÓ Getter machine, Neo Egle, Neo Jaguar e Neo Bear.