Doppiatori Italiani

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Doppiatori Giapponesi

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Doppiatori Giapponesi col cognome che inizia con la lettera A

Ai Shimizu
Aida Sayaka
Akabane Akira
Akeno Watanabe
Akimoto Chikako
Akimoto Yosuke
Akiyama Runa
Amamiya Kazumi
Amenomori Masashi
Aoba Miyoko
Aoki Kazuyo
Aoki Shoji
Aono Takeshi
Arima Mizuka
Asagami Yoko
Asai Yoshiko
Asakawa Yuu
Aso Miyoko
Atarashi Chieko
Atsuko Tanaka
Aya Hisakawa