Doppiatori Italiani

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Doppiatori Giapponesi

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Doppiatori Giapponesi col cognome che inizia con la lettera T

Tachiki Fumihiko
Tai Yuuki
Takada Yumi
Takagi Sanae
Takahashi Kazue
Takako Honda
Takami Yuuko
Takamori Yoshino
Takashima Gara
Takayuki Kondou
Takechi Toyoko
Takemoto Eiji
Takemura Hiroshi
Taki Masaya
Takiguchi Junpei
Takizawa Kumiko
Tamagawa Sakiko
Tamura Yukari
Tanaka Hideyuki
Tanaka Kazumi
Tanaka Ken
Tanaka Mayumi
Tanaka Ryouichi
Tanaka Yasuro
Tanonaka Isamu
Tar
Tatekabe Kazuya
Tatsuta Naoki
Terada Makoto
Terashima Mikio
Toda Keiko
Tokumaru Kan
Tomita Kousei
Tomiyama "Kei" Takashi
Tomochika Keiko
Tomoko Kawakami
Tomoyuki Kono
Tonguu Kyouko
Totani Kouji
Toyoshima Machiko
Tsuboi Akiko
Tsuda Nobuyo
Tsuji Shinpachi
Tsujimura Masato
Tsukase Noriko
Tsukayama Masane
Tsuru Hiromi