Doppiatori Italiani

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Doppiatori Giapponesi

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Doppiatori Giapponesi col cognome che inizia con la lettera F

Fuji Natsuko
Fujimoto Yuzuru
Fujishiro Yuji
Fujita Yoshinori
Fujiwara Keiji
Fujiwara Rie
Fukuhara Kouhei
Fukushi Hideki
Furukawa Toshio
Furuta Nobuyuki
Furuya Tohru
Futamata Issei