Doppiatori Italiani

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Doppiatori Giapponesi

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Doppiatori Giapponesi col cognome che inizia con la lettera C

Chafurin
Chiba Chiemi
Chiba Junji
Chiba Koichi
Chiba Saeko
Chiba Shigeru
Chiba Susumu
Chijimatsu Sachiko
Chou Katsumi