Doppiatori Italiani

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Doppiatori Giapponesi

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |Doppiatori Giapponesi col cognome che inizia con la lettera H

Han Keiko
Hanba Tomoe
Hara Eriko
Hase Sanji
Hayami Sho
Hazumi Jun
Hibino Misako
Hidaka Narumi
Hideo Ishikawa
Hikaru Midorikawa
Hino Shouko
Hirai Michiko
Hiramatsu Akiko
Hirano Yoshikazu
Hirata Hiroaki
Hironaka Masashi
Hirose Masashi
Hisakawa Aya
Hisamatsu Yasuo
Hisanori Koyatsu
Hiyama Nobuyuki
Honda Takako
Hori Hideyuki
Hori Junko
Hori Katsunosuke
Horie Mitsuko
Horikawa Akira
Horikawa Jin
Horiuchi Kenyuu
Hosokawa Seika
Hyoudou Mako